đối với bất cứ một môi giới nhà đất nào th́ kho hàng cũng là yếu tố cần phải quan tâm và học cách t́m kiếm. Tuy nhiên làm sao để có một kho hàng chất lượng th́ không nhiều người biết được. Hiểu được vấn đề đó, Landber mang tới giải pháp kho tin chính chủ bất động sản, với 2000 tin mới được update hàng ngày trên Landber.com & Landberagent.com. Chắc chắn với kho tin chất lượng không lồ này sẽ giúp con đường tiến tới những giao dịch thành công của bạn nhanh chóng & hiệu quả hơn.